Witamy!


 

Willa Kliper Trzesacz

Wczasy nad morzem

Zarezerwuj wczasy nad morzem

Praca nad morzem

Facebook/Willakliper

 

COVID19

W związku z epidemią COVID19 Willa Kliper  działa  zgodnie  z aktualnymi  wytycznymi rządowymi i GIS o funkcjonowaniu hoteli ,pensjonatów , obiektów noclegowych i restauracji oraz opracowanymi procedurami bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego dla strefy ,hotelowej, gastronomicznej i pracowniczej.

Newsletter

Twoje imię*:
Twój email:
* Zgadzam się z Polityką Prywatności

Regulamin

 

SERDECZNIE WITAMY GOŚCI WILLI KLIPER!

Regulamin rezerwacji i wynajmu pokoi i apartamentów w Willi Kliper

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

§2 Rezerwacja pokoi i apartamentów

 1. Celem dokonania rezerwacji usługi Gość wypełnia i przesyła na adres email info@nad-morzem.com.pl  formularz rezerwacyjny dotyczący wybranego lokalu lub zapytanie o dostępność lokali w danym terminie.
 2. W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie Gość otrzymuje informacje o dostępności wybranego pokoju / apartamentu.
 3. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Gościa jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu pokoju / apartamentu.
 4. Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu pokoju / apartamentu.
 5. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu, płatnej w terminie 7 dni, o ile nie zostało ustalone inaczej.
 6. W przypadku braku wpływu zadatku w ustalonym terminie mamy prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Minimalny okres wynajmu wynosi jedną dobę. Firma Tifany Helena Gielniak ma prawo odmówić dokonania wcześniejszych rezerwacji poniżej 6 dób (dotyczy okresu 01.07 do 31.08.)
 8. Przy rezerwacji dla grup należy wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za uregulowanie płatności.
 9. Rezerwacji i wpłat zadatku  można dokonywać też w recepcji.

§3 Ceny i zasady płatności

 1. Obowiązujące ceny wynajmu lokali podane tylko na naszej stronie internetowej www.willakliper.pl
 2. Obowiązujące ceny za opłaty dodatkowe (dostawka, łóżeczka dziecięce, dodatki żywieniowe) podane tylko na naszej stronie internetowej www.willakliper.pl.
 3. Gość dokonuje płatności 30% zadatku całej należności na rachunek wskazany w potwierdzeniu rezerwacji, w taki sposób by rachunek firmy Tifany Helena Gielniak został uznany nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, w każdym przypadku nie później niż na 2 dni przed pierwszym dniem korzystania z lokalu.
 4. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Gość wpłaca przed przyjazdem przelewem na konto firmy Tifany Helena Gielniak lub gotówką (w PLN lub Euro) w dniu przyjazdu.
 5. Cena za usługę jest ceną brutto i zawiera 8 % podatek VAT.
 6. Gość ma prawo otrzymać fakturę VAT  na całkowitą kwotę rezerwacji, pod warunkiem podania wszelkich niezbędnych danych w dniu przyjazdu.

§4 Rezygnacja lub brak przyjazdu Gościa. Zmiany warunków umowy.

 1. Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej mailem, faksem lub pocztą.
 2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem uzasadnionych, potwierdzonych zdarzeń losowych lub sił wyższych po odliczeniu 15% kosztów rezerwacji (nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu).
 3. Nie pojawienie się Gościa w dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem pokoju / apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 4. Zalecamy zawarcie ubezpieczenia od rezygnacji z rezerwacji.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego pokoju / apartamentu w przypadku gdy z przyczyn obiektywnych korzystanie z zarezerwowanego pokoju / apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny apartament lub pokój nie odpowiada oczekiwaniom Gościa, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu a zadatek zostanie zwrócony.
 6. Gość może zwiększyć liczbę dób rezerwacji poprzez zgłoszenie w recepcji Willi Kliper do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin pobytu, kolejnej rezerwacji, pod warunkiem że terminy o które Gość chce wydłużyć pobyt w odniesieniu do pokoju / apartamentu dostępne.
 7. W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby firmy Tifany Helena Gielniak.

§5Przyjazd i wyjazd Gości

 1. Recepcja willi Kliper jest czynna od godziny 07:00 do godziny 23:00.
 2. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa rozpoczyna się o 16:00 i trwa do godz. 11:00 dnia następnego.
 3.  Gości oczekujemy w dniu przyjazdu od godziny 16:00 do 23:30 w recepcji willi Kliper w Trzęsaczu przy ul. Łąkowej 3.
 4. Zakwaterowanie Gościa następuje pod warunkiem:

-zapłacenia pozostałej części wartości usługi,

-dokonania formalności meldunkowych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość Gościa (dowód  osobisty, karta stałego pobytu,  paszport),

 1. Opuszczenie pokoju/apartamentu przez Gościa w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 11:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór pokoju/apartamentu odbywa się w recepcji przez recepcjonistę firmy Tifany Helena Gielniak.
 2. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godz.11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 3. Wcześniejsze zakwaterowanie lub późniejsze wykwaterowanie prosimy uzgodnić z recepcją.
 4. Nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami.
 5. Na jeden pokój lub jeden apartament przewidziane jest jedno miejsce postojowe na parkingu Willi Kliper. Za postój kolejnych samochodów pobierana jest opłata wg. aktualnie obowiązującego cennika.
 6. Istnieje możliwość wykupienia boksu parkingowego pod budynkiem. Cena rezerwacji wnosi 10 /doba.

§7 Normy obowiązujące podczas pobytu

 1. Na terenieobiektu, w pokojach i apartamentach (łącznie z balkonami) obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palić można jedynie w miejscach wyznaczonych do tego na tarasie. Pokoje / apartamenty wyposażone w detektory dymu. Wywołanie alarmu przeciwpożarowego poprzez dym z palonych papierosów może spowodować obciążenie Gościa kosztami interwencji straży pożarnej i odświeżenia pokoju (400złoraz natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 2. Gość może korzystać z pokoju / apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
 3. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Gość nie może używać jakichkolwiek  innych urządzeń zasilanych energią elektryczną (m.in. żelazka, i inne przedmioty elektryczno-grzewcze), nie stanowiących wyposażania pokoju / apartamentu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, zasilaczami, odbiornikami radiowymi, komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, drzwi ,zgasić światło , zamknąć krany wodociągowe , sprawdzić zamknięcie drzwiklucz zostawić na recepcji.
 4. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych , broni oraz  rzeczy prawnie zabronionych.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju, Willa Kliper przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże instytucji charytatywnej
 6. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie całego obiektu i korzystać z urządzeń sportowych i rekreacyjnych jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 7. W pomieszczeniach masażu, sauny, kąciku i placu zabaw dzieci mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać w pokoju od godz. 11:00 do 22:00  po poinformowaniu recepcji.
 10. Cisza nocna obowiązuje od godz.23:00 do 7:00 dnia następnego.
 11. Niedopuszczalne jest wynoszenie z tawerny nakryć stołowych oraz posiłków do pokoi/apartamentów.
 12. Od każdego wyniesionego produktu z restauracji będzie naliczana opłata tzw. room-service  w wysokości 5,00zł.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci. Prosimy o zgniatanie puszek oraz buteleki plastikowych przed ich wyrzuceniem do pojemnika.
 14. Prosimy o nie wynoszenie kocyków na plażę, gdyż one częścią pościeli.
 15. Dodatkowa wymiana ręczników 5zł.
 16. Dodatkowa wymiana pościeli 10zł.

§8 Zobowiązania i odpowiedzialność Willi Kliper

 1. Willa Kliper świadczy swoje usługi zgodnie ze swoją kategorią, standardem i ofertą.
 2. Willa Kliper zobowiązana jest do zapewniania:

reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w Willi.

-   warunków pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.

bezpieczeństwa pobytu w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.&